Opći uvjeti poslovanja i korištenja, i Izjava o povjerljivosti

Informacije o trgovačkom društvu

DUNI-PROMET d.o.o.
Kamenarka 28J
10000 Zagreb
Adresa elektroničke pošte:
[email protected]
Radno vrijeme je radnim danom od 8:00 do 16:00. Vikendom i blagdanima ne radimo.
Tvrtka je upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu/ Tt-09/10429-2
Račun u ADDIKO BANK D.D. Zagreb, IBAN: HR9225000091101361818
Iznos temeljnog kapitala društva: 23.900,00 HRK / uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Željko Dundić
Matični broj: 080126630
OIB: 62893080600

Opći uvjeti poslovanja i korištenja

Opće odredbe

Tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. putem svojeg web mjesta na domeni dunipromet.hr, na World Wide Web mreži – Internet pruža informacijske usluge, usluge upravljanja sadržajem.
Krajnji korisnik je fizička ili pravna osoba koja koristi usluge tvrtke DUNI-PROMET d.o.o. na njenom web mjestu, bez obzira da li koristi dijelove web mjesta koji su javno dostupni ili s kontrolom pristupa preko korisničkog računa.
Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje web mjesta dunipromet.hr. Korištenjem web mjesta Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja, te pristaju na korištenje web mjesta dunipromet.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja web mjesta osobno je pravo Krajnjeg korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke DUNI-PROMET d.o.o. te prihvaća da tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup web mjestu ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.
Tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje web mjesta. Nadalje, tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.
Korištenjem ovog web mjesta Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: molimo vas da se suzdržite od uporabe ovog web mjesta ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina.
Tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetujemo Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene nastavkom korištenja web mjesta i nakon objave na Internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti.
Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovog web mjesta te sve s tim povezane troškove. Tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovog web mjesta.
Ovo web mjesto privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovog web mjesta mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ovog web mjesta objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke DUNI-PROMET d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovo web mjesto za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.
Svi materijali koji se nalaze na dunipromet.hr web mjestu ekskluzivno su pravo tvrtke DUNI-PROMET d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, dubinsko povezivanje, ili mijenjanje na drugi način ovog web mjesta bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke DUNI-PROMET d.o.o. strogo je zabranjeno! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.
Web mjesto sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom, te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj web mjesta dunipromet.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke DUNI-PROMET d.o.o. i nositelja autorskog prava.
Krajnji korisnik ne smije na ovom web mjestu postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovog web mjesta, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki DUNI-PROMET d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki DUNI-PROMET d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na web mjestu dunipromet.hr.
Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje web mjesta dunipromet.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. ne jamči (i) za posljedice koje mogu nastati uporabom ovog web mjesta, ili (ii) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovog web mjesta.
Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovog web mjesta. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj web mjesta.
Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka DUNI-PROMET d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovom web mjestu, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.
Tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na web mjesto. Tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.
Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke DUNI-PROMET d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.
Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku DUNI-PROMET d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovog web mjesta od strane Krajnjeg korisnika.
Tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Tvrtka DUNI-PROMET d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.
Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a DUNI-PROMET d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.
DUNI-PROMET d.o.o. je registrirani žig tvrtke DUNI-PROMET d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.
dunipromet.hr je registrirana domena tvrtke DUNI-PROMET d.o.o.
Tvrtka DUNI-PROMET d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.
Tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na dunipromet.hr web mjestu, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke DUNI-PROMET d.o.o.. Ni pod kojim uvjetima tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem dunipromet.hr web mjesta. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem dunipromet.hr web mjesta.
Sjedište tvrtke DUNI-PROMET d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovog web mjesta (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovog web mjesta Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.
U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i DUNI-PROMET d.o.o. sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina Tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. bit će korišten termin DUNI-PROMET d.o.o., dok se termin dunipromet.hr koristi kao ime Internet trgovine, web stranice, web mjesta i sl.

Uvjeti korištenja usluga web mjesta dunipromet.hr

Uvjet za korištenje dunipromet.hr web mjesta je pristup Kupca mrežnom mjestu dunipromet.hr. Kod kontakta putem kontakt forme Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja.
dunipromet.hr poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o povjerljivosti.

Jezik

Jezik komunikacije na dunipromet.hr je hrvatski književni jezik.

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK), ne sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.
Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.
Takve situacije su izvanredne i za njih se DUNI-PROMET d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti ili odgodi isporuke stavaka ili cijele konkretne narudžbe kupca.

Akcijska prodaja

Tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.
Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Ukoliko nije drukčije izričito navedeno na web mjestu, uvjeti akcijske prodaje su da traje do isteka zaliha, za proizvode koji su označeni da su na akciji i prema konačnoj cijeni koju korisnik vidi kada se prijavi na web mjesto.
Nakon proteka roka akcijske prodaje ili isteka zaliha (što se prije ostvari), tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba

Zbog narudžbi koje se istovremeno predaju na dunipromet.hr web stranici može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištima. Takve situacije obično ne traju dulje od jednog radnog dana.
Tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. ili njen dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s dunipromet.hr web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka DUNI-PROMET d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.
Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa sa DUNI-PROMET d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane dunipromet.hr te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između dunipromet.hr i kupca.
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, te ukoliko posebnim ugovorom nije drugačije ugovoreno, ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.
Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas dunipromet.hr posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.
Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje. Ovime se kao Kupac slažete da ste dobili obrazac iz prethodne rečenice.
Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave na trajnom mediju u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor.
Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da želite zamjenu proizvoda. Proizvode je potrebno dostaviti na adresu: DUNI-PROMET d.o.o., Kamenarka 28J, 10000 Zagreb.
U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora. Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u slučaju softvera.
Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti DUNI-PROMET d.o.o. putem mail adrese [email protected] radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane dunipromet.hr.
Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana.
Slijedom toga DUNI-PROMET d.o.o. preporuča svojim kupcima prilikom preuzimanja proizvoda, a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana da:

  • pogleda slike proizvoda‎ prikazuju načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga dunipromet.hr preporuča kupcu da detaljno pregleda karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na web mjestu dunipromet.hr prilikom izbora proizvoda.
  • ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati DUNI-PROMET d.o.o.. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM
  • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (oštećena ambalaža: 5% umanjenje povrata; bez originalne ambalaže: 20% umanjenje povrata).
  • pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost, ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za mikser- miksanje hrane, za brijaće aparate- brijanje, za knjige -savijanje korica i/ili podcrtavanje teksta i/ili pisanje po knjizi, za pećnice- pečenje hrane, za role – rolanje na otvorenom, za obuću- hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje, za bicikle – vožnja na otvorenom, za torbe i ruksake- prenošenje stvari, za romobile i skateboardove – vožnja na otvorenom, alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda te će DUNI-PROMET d.o.o. umanjiti iznos povrata za 40%.
DUNI-PROMET d.o.o. obavještava kupce da su uređaji za profesionalnu upotrebu posebno označeni. Uređaji koji nemaju takvu oznaku nisu predviđeni za profesionalno korištenje i nije ih preporučljivo koristiti u profesionalne svrhe jer takva vrsta kvara nije pokrivena jamstvom te u tom slučaju trošak popravka snosi kupac. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi da se radi o opisanoj vrsti kvara, DUNI-PROMET d.o.o. neće moći preuzeti odgovornost niti trošak prouzrokovan postupanjem kupca protivno ovoj obavijesti.
DUNI-PROMET d.o.o. preporuča kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer proizvođači u pravilu osporavaju prava iz jamstva za svaki proizvod koji je neovlašteno montiran/pušten u rad.
DUNI-PROMET d.o.o. utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.
U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), DUNI-PROMET d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. DUNI-PROMET d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojem web mjestu sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor na DUNI-PROMET d.o.o..
DUNI-PROMET d.o.o. vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte ili putem maila [email protected]. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. DUNI-PROMET d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Garancija i servis

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača DUNI-PROMET d.o.o. smatra da je Kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.
Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da se obratite na [email protected]

Izjava o povjerljivosti

Ova Izjava o povjerljivosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja DUNI-PROMET d.o.o.. Ova Izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji se nalaze na web mjestu dunipromet.hr i koji su korištenjem tog web mjesta prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka DUNI-PROMET d.o.o.
DUNI-PROMET d.o.o. kao pružatelj usluga web mjesta dunipromet.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih kupaca.
Upućuju se kupci web mjesta dunipormet.hr odnosno korisnici koji primaju administrativne poruke i newslettere (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke DUNI-PROMET d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.
Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu [email protected].
Upućuju se Korisnici da pažljivo pročitaju ovu Izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom web mjesta dunipromet.hr, Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe dunipromet.hr web mjesta.
Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi web mjesto dunipromet.hr.
Ovu Izjavu o povjerljivosti, DUNI-PROMET d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti na dunipromet.hr web mjestu. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na web mjestu dunipromet.hr.
Svaki Korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti. Nastavak uporabe ovog web mjesta od strane Korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti.
DUNI-PROMET d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke kako bi se provela sigurna provjera autentičnosti Korisnika koji pristupa na dunipromet.hr web mjesto. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na dunipromet.hr web mjestu, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, DUNI-PROMET d.o.o. će od  Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja, OIB i to su podaci koji se prikupljaju i obrađuju.
Pružatelj usluga distribucije robe koji je sa DUNI-PROMET d.o.o. u trajnom ugovornom odnosu, također može od Korisnika zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu odnosno zatražiti suglasnost za skeniranje osobne iskaznice u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe od strane Korisnika a sve u svrhu evidencije o tome tko je preuzeo paket te prilaganja tog dokumenta Evidenciji kupaca kataloške prodaje.
Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Korisnika i DUNI-PROMET d.o.o. odvija sigurnim protokolom.
Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Korisnika. Ako Korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.
DUNI-PROMET d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi  zahtijevaju. Prihvatom Općih uvjeta poslovanja odnosno ove Izjave o povjerljivosti podrazumijeva se da je Krajnji korisnik dao privolu za prikupljanje, obradu i podjelu osobnih podataka Krajnjeg korisnika.
Osobne podatke će DUNI-PROMET d.o.o. koristiti za slanje administrativnih poruka i newslettera te analizu podataka. DUNI-PROMET d.o.o. može podijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s:

  1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor, te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte
  2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Korisnik podnese prigovor, reklamira proizvod, te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio putem dunipromet.hr web mjesta, a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.

Korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži DUNI-PROMET d.o.o. Korisnik može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na [email protected]. U toj e-mail poruci Korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti/promijeniti.
Kao preduvjet kupnje proizvoda i usluga na Internet stranici dunipromet.hr, DUNI-PROMET d.o.o. traži privolu Korisnika za slanje administrativnih poruka. Korisnik se može pretplatiti na newsletter. Ukoliko Korisnik ne želi primati newsletter, u bilo kojem trenutku može odabrati opciju otkazivanja primanja newslettera slanjem e-mail poruke na [email protected] ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.
Zaštitu podataka DUNI-PROMET d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako DUNI-PROMET d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s web mjesta dunipromet.hr, te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.
DUNI-PROMET d.o.o. obavještava Krajnje korisnike da se prilikom registracije novog Korisnika na web mjesto dunipromet.hr od novog Korisnika traži upis e-mail adrese, korisničko ime koje želi koristiti i željena lozinka. Tom prilikom DUNI-PROMET d.o.o. dostavlja e-mail poruku o novoj registraciji na e-mail s kojeg je prijava pristigla, kako bi Korisnik aktivirao svoj profil praćenjem Internet poveznice u pristigloj e-mail poruci. Uz registraciju postoji i mogućnost jednostavne prijave za primanje dunipromet.hr newsletter-a unosom e-mail adrese na koju se želi primati newsletter. Događa se da već prijavljeni Korisnici prijavljuju svoje prijatelje, rođake, poznanike dostavljajući njihovu e-mail adresu (nekad čak i druge osobne podatke)  bez da su o tome prethodno obavijestili DUNI-PROMET d.o.o. odnosno budućeg registriranog korisnika, i to zato što su zadovoljni uslugom dunipromet.hr ili ih prijavljuju, primjerice, na nagradnu igru. DUNI-PROMET d.o.o. takve osobne podatke ne koristi niti obrađuje ako se taj osobni podatak ne povezuje s osobnim podatkom registriranog Korisnika. DUNI-PROMET d.o.o. zadržava pravo da uslijed tehničkih poteškoća ne budu odaslani newsletteri, administrativne obavijesti, obavijest o prijavi na newsletter i ostale poruke. Slijedom navedenog, ako primite obavijest o kojoj smo prethodno govorili ili newsletter bez da ste se registrirali na dunipromet.hr web mjestu, imate mogućnost odjaviti se s web mjesta dunipromet.hr ili se odjaviti s liste korisnika koji primaju newsletter. Imate mogućnost taj slučaj i prijaviti na [email protected] radi efikasnije provedbe vaših zahtjeva i potrebnog drugog postupanja.
Maloljetnici mlađi od 14 godina ne smiju koristiti dunipromet.hr web mjesto. DUNI-PROMET d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14 godina te stoga ni jedan dio ovog web mjesta nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14 godina.